سوال:
گزارشگران كربلا چه كساني بوده‌اند؟ و چگونه می‌توان به راستی این سخنان آنها اعتماد کرد؟

پاسخ:
◀️ تاریخ‌نگاری هم مانند سایر علوم، از قواعد و اصول علمی برخوردار می‌باشد، و فرقی ندارد که تاریخ ایران باشد، یا تاریخ روم. 
منبع : وهابی پژوهی |● گزارشگران كربلا
برچسب ها : گزارشگران كربلا