سوال:

آيا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به شهادت رسیدند؟ و اگر به شهادت رسیدند، قاتل ایشان چه کسی بود؟

پاسخ:

بسياري از علمای شيعه و سني معتقدند كه آن حضرت را مسموم كردند و همين سم در بدن آن حضرت اثر كرده و ایشان را به شهادت رسانده است.

داود بن يزيد گويد كه از شعبي شنيدم كه می‌گفت: به خدا قسم رسول خدا و ابوبكر با سمّ كشته شدند و عمر و عثمان و علي بن ابيطالب با شمشير كشته شدند و حسن بن علي با سم و حسين بن علي با شمشير كشته شد.

????  المستدرك علي الصحيحين، ج3، ص61، ح4395

منبع : وهابی پژوهی |● آيا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به شهادت رسیدند؟
برچسب ها : شهادت ,كشته ,رسول ,شمشير كشته ,كشته شدند ,شهادت رسیدند؟ ,الله علیه