سوال:

وقتی نمازخواندن با دست بسته مودبانه تر است، چرا شیعه اصرار دارد با دست باز نماز بخواند؟

 

پاسخ:

نماز یک عملی تَعبدی است و در یک عمل تعبدی کسی حق تغییر ندارد؛ تغییر در چنین امری بدعت و حرام است. تنها شارع دین اصل و کیفیت عبادات را برای بندگان وضع می‌کند و انسان‌ها نیز به حکم بنده بودن باید مطیع و تسلیم امر پروردگار عالم باشند.

 

◀️ از آنجا که رسول خدا(ص) با دست باز نماز خوانده است، شیعیان نیز در راستای عمل به روش و سنت رسول خدا که بیان کننده شرع الهی است نمازشان را با دست باز به جای می‌آورند.

???? بر طبق مدارک مرجع اهل‌سنت، رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: «نماز بخوانید همانگونه که می‌بینید من نماز می‌خوانم.»

???? صحیح بخاری، ج ۲، ص ۴۴٫

???? روایتی که درباره کیفیت نماز رسول خدا(ص) که در کتب معتبر اهل‌سنت نقل شده است، شکل واقعی نماز را ترسیم کرده است:

منبع : وهابی پژوهی |● نماز خواندن با دست بسته و يا با دست باز
برچسب ها : نماز ,رسول ,است،